Tidsreserverings– og ordensregler

En bane time skal reserveres før brug ved at booke banen på klubbens hjemmeside http://www.grindstedtk.dk/.
For at booke bane skal man være medlem og have oprettet en profil.

En bane kan bookes, når der vælges en makker, som også er medlem af GTK.
 
Banerne kan dog bookes med en gæst og det koster kr. 25,00 per time per bane.
Det er gratis at spille med medlemmer af andre tennisklubber i kommunen.  

I klubhuset findes en computer, hvor man kan booke baner.

Der kan reserveres indtil 4 timer ad gangen, og max bestilles 15 dage frem.
Til double kan 4 medlemmer tilsammen reservere op til 2 banetimer i træk.
 
Retten til at spille i den reserverede tid bortfalder, såfremt spillet ikke er påbegyndt senest 10 min. efter den reserverede tids begyndelse.
 
Bestyrelsen har ret til at reservere den fornødne tid til afvikling af såvel turneringskampe samt øvrige turneringer.
 
Såfremt den reserverede tid ikke er tilstrækkeligt til turnerings afvikling, er en ansvarlig berettiget til uden varsel, at slette evt. reserverede tider.
 
Nøgler til baner og klubhus kan fås hos Erik Stie Carstensen: erikstiec@gmail.com / 52159491- depositum af kr. 200,00 per nøgle-
Nøglen er personlig, og må aldrig udlånes til andre.

Ordensregler


Grusbanerne skal fejes efter brug. STOP spillet 5 min. før så der er tid til at bringe banerne i god stand.

Udvis ikke støjende adfærd, hverken som spiller eller som tilskuer.

Tennissko er obligatorisk.

Sidste spiller, der forlader banerne/klubhuset, SKAL låse døren.

Klubhuset er til fri benyttelse, og det forventes at det forlades i opryddet stand.

De til enhver tid opsatte vejledninger for vanding af baner o.l. SKAL følges.

Husk, at alt hvad der bliver ødelagt i såvel klubhuset som banerne, vil medføre udgifter for klubben, og dermed for klubbens medlemmer.

Vis hensyn og vær med til at værne om anlægget.

Omklædning, bad og toiletter forefindes i Lynghallen.

Henvendelse vedrørende baner til Erik Stie Carstensen erikstiec@gmail.com / 52159491.