Dagsorden 25. feb.2017:

 1. Vækstaftalen. Her deltager Lars Elkjær fra JTU Der er indgået en aftale om 30 nye medlemmer fordelt over de næste 3 år. Klubben vil i år satse meget på Tennissportens dag d. 29/4 2017, voksenintroduktion samt på fastholdelse af medlemmer.

 2. Bestyrelsen konstituerer sig.

  Formand: Berit Estornel

  Næstformand: Erik Stie Carstensen

  Kasser: Bjarne H. Madsen

  Sekretær: Bärbel Willems

  Medlem: Bo Strange Madsen

 3. Tennissportens dag

  29/4 fra kl. 13.00 til 16.00. Der laves en mini-motionsturnering for eksisterende medlemmer både juniorer og seniorer. Der vil være eksisterende medlemmer klar til at modtage og spille med evt. nye medlemmer. Én bane bliver reserveret nye medlemmer, én bane reserveres juniorerne og de sidste to baner er til seniorerne. BE bestiller materialer og reserverer baner. Dagen slutter med grill og hygge. Bo, Bjarne og Erik står for dagen.

 4. Rettelser på hjemmesiden – tages op på næste bestyrelsesmøde.

 5. Baneklargøring: weekenden d. 31/3, 1. og 2/4 satser vi på at banerne klargøres. 4 personer tager på kursus i baneklargøring.

 6. Standerhejsning: Tirsdag d. 18/4 kl. 19.00 – planlægges nærmere på næste bestyrelsesmøde.

 7. evt.

  Klubben køber en bærbar computer til bestyrelsesarbejdet. BE

  K1 trænerkursus i Billund d. 25. og 26. marts. Lotte, Rene, Laura, Benjamin og Berit deltager. BE kontakter igen Sofie T og Jørgen, for at høre om de også vil med.

  Næste bestyrelsesmøde. Mandag d. 6/3 kl. 17.00 hos Berit.