Generalforsamling mandag, den 20.2.2017 - kl. 19.00 i Klubhuset

 

Dagsorden referat:

 

  1. valg af dirigent:                                                  Ole Dahl

  2. Formandens beretning:                                       Fremlagt af Lotte – beretning er vedtaget.

  3. Fremlæggelse af regnskab:                                Fremlagt af Kristian Brammer (og Bjarne)                - regnskab vedtaget.

  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

 

På valg:

Lotte Henriksen                   (modtager ikke genvalg)

Bjarne Madsen                     (modtager genvalg) -          Genvalgt

Jørgen Beck-Nielsen             (modtager ikke genvalg)

Ønsker at fratræde i år.

                                                                                                                     Bärbel Willems og Erik Stie Carstensen er valgt.

 

  1. Valg af 2 suppleanter

På valg:

Henriette Lærke Jensen        (modtager ikke genvalg)          Lotte Henriksen er valgt

Lone Nielsen                        (modtager genvalg) -                Genvalgt

 

  1. Valg af 2 revisorer

På valg:

Karin Dahl                           (modtager genvalg)                  Genvalgt

Mie Hansen                          (modtager genvalg)                 Genvalgt

 

  1. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår:

Seniorer

Kr.

600,00

Ægtepar/samlevende

Kr.

1.000,00

Familie (forældre + børn under 18 år)

Kr.

1.500,00

Børn ikke fyldt 8 år inden d. 1.1.2018

Kr.

300,00

Ungdom ikke fyldt 18 år inden d. 1.1.2018

Kr.

400,00

Forslaget er vedtaget men med en ændring så familiekontingentet kommer til at hedde: Familie(forældre eller bedsteforældre med børn under 18 år) 1200 kr.

 

  1. Indkomne forslag: Ingen

 

  1. Eventuelt:              Studiekontingent er forslået.

                                         Vejen ned til tennisbanerne skal repareres.